Investor:      MDZZ - Svornost s.r.o.

Termín:        7/2019 - 1/2021

Cena díla:     96,5 mil. Kč

Výstavba bytového domu "Svornost - Dílenská ul., Plzeň" včetně venkovních terénních a sadových úprav k bytovému domu a technické infrastruktury.

Jedná se o území přilehlé hlavní ulice Masarykovy. To je zastavěno ortogonální uliční sítí s blokovou zástavbou převážně rodinných a bytových domů s příslušnou občanskou vybaveností. Některá místa bloků jsou porušena vzrostlými panelovými domy s lineárním charakterem.

Pozemek se nachází na křižovatce ulice Dílenská a Skalní v nárožní poloze. Na stávajícím pozemku se nachází objekt společenského domu Svornost o dvou podlažích s podkrovím a technickým zázemím ve dvoře. Společenský sál v dnešní době pozbyl své funkce, a i jeho umístění v obytné části města shledáváme jako nevhodné. Naším záměrem je tento pozemek zastavět novým objektem, aby došlo k dotvoření blokové zástavby. Navrhujeme pozemek zastavět novým bytovým domem o čtyřech nadzemních podlažích a jedním podzemním. Výškově se přizpůsobujeme stávajícímu objektu přilehlého bytového domu. Nový objekt navazuje z ulice Dílenské na uliční frontu. Z ulice Skalní ustupuje o 2 metry od stávající stavební čáry, aby došlo ke vzdušnějšímu efektu z důvodu navýšení patrnosti.

V podzemním podlaží se nachází parkovací kapacity pro objekt. Ve zbylých nadzemních podlažích jsou umístěny byty různých kategorií s příslušenstvím.

Základní kompozice domu je do tvaru L. Hmota objektu je kompozičně rozdělena na 4 různě velké objemy logicky vycházejících z dispozičního řešení. Ty jsou pojednány rozdílnými fasádami, aby došlo k zvýraznění jednotlivých hmot. Umístěním objektu do tvaru L vzniká vnitroblok s doplňujícími parkovacími kapacitami, společnou zahradou a v části přilehlé k bytům pak předzahrádkami, které slouží k soukromým účelům bytů. Drobnou nuancí je objekt vystupující z hlavní hmoty domu. Zde je umístěn atypický byt s malou zahradou. Bytový dům je v jeho náběhových částech (nároží a styku s rodinnými domy v severní části) odlehčen ubráním hmoty, kam jsou umístěny terasy.

Fasáda objektu je řešena tak, aby nenarušovala klasický charakter činžovních domů. Je zde striktně vyloučena možnost balkónů. V kontrastu je řešena vnitřní fasáda domu, kde jsou umístěny lodžie doplňující relaxační charakter vnitrobloku. V obou koncích domu se počítá se slepou fasádou, aby v budoucnu bylo možné navázat na blokovou zástavbu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.