Investor:      PEKASS s.r.o.

Termín:        6/2016 - 8/2017

Cena díla:     90 mil. Kč

Předmětem díla je zhotovení stavby pod názvem „Bytový dům Poděbradova – U Tržiště, v Plzni, revize č.3 – Optimalizace PD“, spočívající ve
výstavbě kompletního a plně funkčního bytového domu na pozemcích objednatele, tj. zejména v provedení všech stavebních a jiných prací dle projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), zpracované společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O., pod č. 2016015, datum 02/2016.

Bytový dům se nachází v atraktivní části vnitřního města Plzně, zaceluje nárožní proluku mezi ulicemi Poděbradova - U tržiště naproti komplexu budov Centra Avalon.

Objekt je tvořen 1 podzemním podlažím (dále jen PP) a 7 nadzemními podlažími (dále jen NP), přičemž 1. NP je ve dvoře bloku skoro zcela zapuštěno do terénu.

V bytovém domě je  46 bytových jednotek orientovaných alespoň jednou místností do klidného vnitrobloku s terasou se zelenou střechou.

V 1.NP domu jsou malé obchody při ulici Poděbradova, které oddělují přízemní byty od ruchu ulice.

V 1.NP a PP jsou umístěná  garážová stání.

Ve 2.NP. je do vnitrobloku (klidové zóny) navržena rekreační terasa pro obyvatele bytového domu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.