Investor:      MDZZ - Mikulka s.r.o.

Termín:        4/2016 - 3/2017

Cena díla:     44 mil. Kč

Předmětem díla je kompletní dodávka tzv. „na klíč“ stavby : "Výstavba polyfunkčního domu „Pod Mikulkou II – Lidická ul., Plzeň 1“ včetně venkovních terénních a sadových úprav k polyfunkčnímu domu a technické infrastruktury, dle realizační projektové dokumentace zpracované firmou AVE architekt, a.s., Částkova 53, 326 00 Plzeň ze dne 10/2015.

Navržená stavba bude umístěna mezi komunkací alej Svobody, čerpací stanicí PH a stávající bytovou zástavbou v ulici Pod Mikulkou.

Objekt bude obsahovat jedno podzemní podlaží a pět nadzemních podlaží.

Novostavba objektu bude sloužit pro více funkcí - kanceláře, ordinace a bydlení.

Objekt bude obsahovat 11 bytů a 10 nebytových prostorů.

Půdorysně je dům nvaržen jako dvě kolmá křídla, která jsou ve vnitřním rohu doplněna komunikační věží. V celém suterénu jsou navržena parkovací stání.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.