по русскы
Sídlo firmy TIMA s.r.o.

Firma TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby jako český podnikatelský subjekt a byla založena v září roku 1991. Postupným rozvojem a širším záběrem se dnes společnost řadí k již tradičním, prověřeným a spolehlivým firmám v celém spektru stavebního trhu v oblasti Karlovarského, Ústeckého, Plzeňského a Středočeského kraje včetně hlavního města.

V současné době společnost nabízí a provádí veškeré stavební práce se zaměřením na výstavbu a rekonstrukci hotelových a lázeňských komplexů, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb. Kromě těchto tradičních činností je orientace firmy zaměřena na oblast výstavby a správy plynovodů a dalších inženýrských sítí (kanalizace, vodovody), silnoproudá elektroinstalace NN a VN (do 1000 V), výstavba a údržba rozvodů veřejného osvětlení v obcích, katodová ochrana trubních systémů ( SKAO).

Profesionální specializací firmy je oblast plynárenství (výstavba a rekonstrukce plynovodů nízkotlakých, středotlakých i vysokotlakých včetně projektového zajištění, regulační stanice plynu, trasové uzávěry, oprava havárií a úniků plynu) v městských i průmyslových aglomeracích. Činnost v této oblasti zahrnuje i práci na plynovodech tzv. pod přetlakem plynu (balonování, stoplování - propoje plynovodů od NTL po VTL). Oprávnění a certifikace společnosti zahrnuje všechny materiálové varianty rozvodů - ocel, plast, nerez, měď. Odbornost je vyjádřena také tím, že Tima je ve struktuře nejsilnější skupiny na trhu v oblasti distribuce zemního plynu v ČR ( RWE GasNet s.r.o.) hodnocena na stupni PARTNER. Další činnost, kterou vykonáváme v této oblasti je i údržba a opravy regulačních stanic plynu.

Sídlo firmy TIMA s.r.o.
  • Společnost má dostatečné kapacitní možnosti, strojní a speciální vybavení k provádění všech druhů staveb. Při provádění některých specializovaných prací kooperuje s okruhem certifikovaných stavebních společností, které se osvědčily při dřívější spolupráci a které zaručují odpovídající kvalitu provádění prací.

  • Společnost disponuje vlastními dopravně mechanizačními prostředky. Jednotlivá střediska jsou navíc samostatně vybavena speciálními stavebními stroji pro provádění jednotlivých druhů prací.

  • Společnost zaměstnává přibližně 100 stálých zaměstnanců a pro operativní nárazové zvýšení kapacity jsou k dispozici i spolupracující subdodavatelé, kteří jsou schopni dodržovat potřebnou kvalitu a zvládat potřebný standart prací. Firma má ve svých řadách autorizované inženýry a techniky a další specialisty, kteří mají dlouholeté zkušenosti s realizací obdobných zakázek.

Velká pozornost při rozvoji společnosti byla vždy věnována kvalitě při přípravě a realizaci prací. V prosinci 1999 získala společnost certifikát pro systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:1999, který byl v roce 2010 aktualizován obdržením certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009. V roce 2006 se společnost stala držitelem dalších certifikátu pro enviromentální systém řízení ČSN EN ISO 14001:2005 a systémů řízení společnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s britským standardem OHSAS 18001:1999, který byl v roce 2009 aktualizován obdržením certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008 a dále certifikát pro tavné svařování kovů dle ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Sídlo firmy TIMA s.r.o.

Obrat společnosti má postupný prorůstový charakter,který je v posledních letech stabilizován. Pro srovnání vývoje - např. v roce 1998 byl dosažen obchodní obrat ve výši 127,4 mil. Kč a po 6 letech v roce 2004 byl obrat ve výši 402 mil. Kč. Aktuální obrat v krizových letech, např. v roce 2014 byl ve výši 278 mil. Kč.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.