eu-hlavicka.gif, 10kB

www.strukturalni-fondy.cz/iop - Šance pro Váš rozvoj

Zateplení bytového domu - Okružní Karlovy Vary

Zateplení bytového domu

Společnost TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, vlastník bytového domu v Karlových Varech, Okružní ul. 25 s využitím dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 provedla zateplení uvedeného bytového domu.

Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo operačního programu: CZ 1.06.
Název prioritní osy: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Číslo prioritní osy: 6.5.
Číslo oblasti podpory: 6.5.2
Název oblasti podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Číslo výzvy: 07
Název výzvy: Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Registrační číslo projektu: CZ1.06/5.2.00/07.07594
Název projektu: Zateplení bytového domu

Zateplení bytového domu

Stručný obsah projektu

Bytový dům v Okružní ulici č.p.25 je určen pro bydlení osob. V něm se nachází 6 bytových jednotek. Jelikož objekt nebyl zateplen, byla zde zvýšená energetická náročnost při vytápění bytových jednotek. Energetický audit prokázal vyšší energetickou náročnost objektu. Předkládaný projekt řeší kompletní zateplení objektu včetně střešní konstrukce. Po provedení stavebních úprav popsaných v projektové dokumentaci, se docílí výrazně nižších hodnot tepelných ztrát a zlepší se komfort bydlení.

Datum zahájení realizace projektu: 01.07.2011
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2011
Celkové náklady projektu. 1,68 mil. Kč
Dotace ze strukturálního fondu ERDF 34%inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.