Abertamy - Rooseveltova ulice

Reference ve formátu PDFInvestor: VB Projects s.r.o.
Cena díla: 5 400 000,- Kč
Termín: 07/2008 - 06/2009

Předmět stavby bylo zhotovení inženýrských sítí - hlavní řad vodovodu a přípojky, splašková kanalizace, STL plynovod a přípojky a komunikace pro 9 RD v Abertamech v lokalitě poblíž silnice III/2193 při výjezdu ve směru na Hřebečnou a Rýžovnu.

Zároveň se stavbou inženýrských sítí byla provedena úprava komunikace a chodníků. Součástí bylo rovněž jejich komunikační napojení na stávající komunikaci - krajskou silnici III/2193 včetně retardérů s propojením na místní komunikaci - Dlouhou ulici.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.