Andělská Hora, U Královské cesty

Reference ve formátu PDFInvestor: MGH - CONSULT spol. s r.o.
Cena díla: 2 200 000,- Kč
Termín: 10/2008 - 05/2009

Předmětem stavby bylo vybudování technické infrastruktury a následné rozdělení pozemkové parcely č. 455/2 na 10 parcel pro výstavbu rodinných domů.

Hlavní práce spočívaly v těchto činnostech: napojení na kanalizační a vodovodní přípojky, připojení na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, odvedení splaškových vod, deš?ová kanalizace, úprava autobusové zastávky a chodníku, přeložka kabelu veřejného osvětlení, veřejné osvětlení.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.