Bytový dům Poděbradova, U Tržiště v Plzni

Investor:      PEKASS s.r.o.

Termín:        6/2016 - 8/2017

Cena díla:     90 mil. Kč

Předmětem díla je zhotovení stavby pod názvem „Bytový dům Poděbradova – U Tržiště, v Plzni, revize č.3 – Optimalizace PD“, spočívající ve výstavbě kompletního a plně funkčního bytového domu na pozemcích objednatele, tj. zejména v provedení všech stavebních a jiných prací dle projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), zpracované společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O., pod č. 2016015, datum 02/2016.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.