Bytová výstavba Stará Role

Reference ve formátu PDFNovostavba bytových domů ve Staré Roli je situována u Okružní ulice a vytváří novou Nejdlovu ulici. Objekty jsou rozmanitých tvarů, barev, dispozičních uspořádání interiérů a je zde použita řada přírodních materiálů.

Jsou zde vytvořeny tři typy domů z nichž SO 02 je shodný s SO 07 , SO 04 s SO 06 a SO 03 s SO 05 a SO 08. Pro výstavbu těchto bytů bylo vytvořeno sdružení tří firem , jehož představitelem byla firma Tima a celé dílo bylo provedeno pro generálního dodavatele.

Popis objektů:
Objekt SO 02 (SO 07 ) je složen ze dvou symetrických sekcí. Dům má pět nadzemních podlaží a jedno podlaží ustupující. Toto ustupující je plynule spojeno s hlavní hmotou domu pomocí šikmé atiky. Objekty mají plochou střechu.

Každá ze sekcí je orientována okolo centrálního schodiště, doplněného výtahem s parametry pro užívání handicapovanými lidmi. V 1.NP jsou situovány sklípky nájemníků, garáže, zádveří, kočárkárna a kolárna a vždy v jedné sekci je místnost pro výměník tepla.

Běžné podlaží obsahuje čtyři bytové jednotky o různých velikostech, vždy 2x1/kk a 2x3/kk, nebo čtyři byty 2/kk. Vždy jeden byt v každé sekci ve 2.NP je uzpůsoben pro handicapované. Ustupující podlaží pak obsahuje dva byty 4/kk.

Základem architektonického řešení je výrazné oddělení nebytového, ustupujícího parteru, který je pohledově tvořen převážně přírodními materiály - dřevěné dveře garážových stání, kamenné obklady a pohledové sloupy a průvlaky železobetonové konstrukce. Objekty mají bílé omítky s různými barevnými akcenty zábradlí balkonů.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.