Bytové domy Chodov

Reference ve formátu PDFVýstavba čtyřpodlažního bytového domu o 37 bytových jednotkách byla prováděna v období 11/2001 až 11/ 2003. Objekt je vybudován v nároží ulic Luční a Nerudova v Chodově. Objekt je proveden ve čtyřech sekcích A, B, C, D. Sekce A obsahuje 14 bytových jednotek, sekce B obsahuje 10 bytových jednotek, sekce C obsahuje 6 bytových jednotek a sekce D obsahuje 7 bytových jednotek. V 1.NP je zbudováno 13 garáží, výměníkové stanice, komerční prostory, sklepy a kočárkárny.

Bytový objekt byl proveden tradičními postupy. Jedná se o stěnový nosný systém, provedený z keramických zdících tvarovek, stropní konstrukce je filigránová se zmonolitněním, venkovní výplně jsou plastové. Krov je proveden jako ocelodřevěný, krytina skládaná z betonových tašek. Veškeré přístupy z okolních komunikací jsou provedeny jako bezbariérové, v domě jsou také dva byty pro imobilní občany. Vhodným řešením příjezdových komunikací, parkoviš?, terénních a sadových úprav byl objekt vhodně zakomponován do stávající městské části. Celá stavba byla provedena nákladem cca 42 mil. Kč.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.