Bytové domy Mozartova, Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFCelá výstavba bytových domů byla rozčleněna na 2 etapy. Objekty obou etap se nachází po obou stranách Mozartovyulice v městské části Drahovice. Pozemek je stavebně poměrně složitý, protože je svažitý severním směrem.

V I. etapě byl vystavěn nový 5-ti podlažní bytový dům (objekt C), s 6-ti garážemi, sklepními kójemi a výměníkem. Před objektem je vytvořeno 9 parkovacích stání.

Součástí II. etapy bylo vybudování 4 nových bytových domů (objekty B1, B2, B3 a objekt A).

Objekt B1 se skládá z 1.NP jako technického suterénu se 4-mi garážemi, sklepními kójemi a výměníkem. Ve 2. - 4.NP jsou umístěny byt. jednotky.

Objekt B2 se skládá z 1.NP jako technického suterénu, v němž je část řešena jako nebytový prostor pro případné komerční účely. Ve 2. - 5.NP jsou byt. jednotky.

Objekt B3 se skládá z 1.NP jako technického suterénu s 5-ti garážemi, sklepními kójemi a výměníkem. Ve 2. - 5.NP jsou bytové jednotky, z nichž jsou 2 určené pro zvláštní užívání.
Objekt A je tvořen technickým suterénem s 2-mi garážemi, sklepními kójemi a výměníkem. Ve 2. - 5.NP jsou byt. jednotky, z toho 2 pro zvláštní užívání - pro osoby invalidní.

U bytových domů II. etapy je vybudováno 34 parkovacích stání. V objektech jsou osazeny osobní výtahy sloužící zároveň imobilním osobám.

Celkem bylo v I. a II. etapě výstavby bytových domů v Mozartově ulici vybudováno 67 nových bytových jednotek.

II. etapa stavby byla prováděna v období 10/2003 až 12/2004 a celkové náklady II. etapy činily cca 100 mil. Kč.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.