Bytový dům Jiráskova 16 Karlovy Vary

Investor:      Společenství vlastníků jednotek Jiráskova 16 Karlovy Vary

Termín:        7/2012 - 12/2012

Cena díla:     3,2 mil.KčReference ve formátu PDF

Dílo představovalo tyto práce:

- oprava střechy PVC fólií vč. úpravy atik a okapů, souvisejících klempířských konstrukcí a zateplení pr. tl. 200 mm

- zateplení fasády EPS 120mm, ostění a nadpraží EPS 20mm, soklu XPS 60mm vč. armované stěrky

- povrchová úprava fasády zatřenou omítkou, soklu mozaikovou omítkou

- úprava balkónů demontáží stávajících vrstev, kompletním zateplením a provedením nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby

- demontáž stávajících, dodávka a montáž nových okenních výplní schodiště, sklepa a objektu střešního výlezu

- demontáž stávajících, dodávka a montáž nových vchodových dveří vč. schránek, nového zábradlí balkónů a mříží suterénních oken

- demontáž stávajícího, dodávka a montáž nového hromosvodu

- dodávka a montáž nového společné antény vč. napájení a bytových rozvodů

- dodávka a montáž nového dorozumívacího audiosystému

- demontáž stávajících, dodávka a montáž nových lapačů střešních splavenin vč. propojení

- úprava povrchů vstupní venkovní a vnitřní podesty vč. zapuštěných rohoží

- demontáž stávajících povrchů a obrub venkovních zpevněných ploch a provedení nových ze zámkové dlažby v původním rozsahu

- vybudování 3 parkovacích stání ze zatravňovacích tvárnic

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.