Bytový dům Merklín

Reference ve formátu PDFZ důvodu zlepšení bytové situace v obci Merklín bylo zastupiteli obce rozhodnuto o výstavbě bytového domu o 11 bytových jednotkách. Konstrukčně se jedná o příčný stěnový systém, provedený klasickou zdící technikou s použitím keramických materiálů pro zateplené obvodové a vnitřní zdivo. Stropní konstrukce je železobetonová, zmonolitněná. Objekt je napojen na inženýrské sítě obce.

V bytovém domě vznikly 3 b. j. 1+1 (55 m2), 4 b. j. 1+2 (velikosti od 60 m2 do 89 m2), 4 b. j. 1+3 (93 m2) a 2 b. j. 1+4 (145 m2) se základním vybavení bytového objektu jako je prádelna, sušárna, sklepní boxy, kočárkárna apod. Za pozornost stojí i vhodné řešení na využití prostoru podkroví. V horních patrech vznikly dva mezonetové byty, každý o ploše 145 m2. Přístup do objektu je řešen pro imobilní občany jako bezbariérový . Součástí díla bylo i vybudování nových parkovacích míst v celkovém počtu 25 míst.

Původní rozsah 11 bytových jednotek byl v průběhu výstavby změněn na 13 bytových jednotek vzhledem k eliminaci prostoru pro garáže v 1.NP. Zde byly následně realizovány 2 byty o velikosti 1+1 a 1+2. V průběhu stavebních prací došlo k prodloužení lhůty výstavby o 1 rok z důvodu přidělení dotace obci Merklín. Celé dílo bylo dokončeno a předáno v 10/ 2003 a celkový náklad byl cca 15,5 mil. Kč.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.