Bytový dům Nebozízek

Reference ve formátu PDFTato stavba byla zajištěna komplexně - od architektonické studie přes územní rozhodnutí a stavební povolení až po vlastní realizaci.Projektové řešení vychází z charakteru okolních staveb. Objekt je proveden v klasické zděné technologii s mansardovými a sedlovými střechami obdobně jako je i provedení sousedních stávajících objektů.

Materiálová a tvarová skladba fasád (konstrukce balkonů a lodžií, vikýře a romantická věž ve východním traktu) vychází ze záměru přiblížit se výrazem původním romantickým stavbám typickým pro lázeňské město. Z tohoto důvodu je objekt rozdělen do tří tvarově odlišných částí, i když půdorysné řešení zachovává symetrii a zalomení podle schodišťové osy.

Západní část tvoří dům s mansardovou střechou a mělkou dekorativní visáží, architektonicky navazující na styl 30.let. Tyto motivy se objevují i na sousedních objektech. Střední část je stylově čistý jednoduchý přechodový prvek ( v tomto traktu jsou umístěny kuchyně a schodiště) s obloukovou křivkou a horizontální visáží.

Východní trakt je zdoben klasicizujícími prvky (pilastry na rivalitu, římsy, nárožní bosáže). Jsou zde umístěny balkony z ložnic vedoucí do volného prostoru. Bytový dům je přístupný z ulice Na Nebozízku, v terénně zapuštěném parteru jsou při vjezdu vystavěny garáže ve 2.PP a 3.PP ,dále pak v 1.PP ( celkem 11 parkovacích stání).

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.