Bytový dům Stráž nad Ohří

Reference ve formátu PDFRekonstruovaný objekt pochází z 19. století a původně sloužil jako zájezdní hostinec, včetně stájí pro koně. Ve 20. století byl objekt přestavěn na kino, obchod smíšeného zboží, restauraci s kavárnou a jednu bytovou jednotku.

Objekt leží v bezprostřední blízkosti státní silnice Karlovy Vary - Chomutov v centru obce Stráž nad Ohří. Při rekonstrukci se prostory bývalého kina a nevyužívaného podkroví přestavěly na 11 bytových jednotek. Během rekonstrukce bylo nutné zachovat provoz restaurace, obchodu a stávající bytové jednotky.

Při rekonstrukci bylo nutné provést výměnu stávajících stropních konstrukcí za železobetonové, v kombinaci s ocelovými nosníky. Ve stávajících zdech ze smíšeného zdiva bylo nutné provést otvory pro okna. Dále byly vyzděny zdi a příčky v jednotlivých bytech. V bytových jednotkách v podkroví byly provedeny sádrokartonové konstrukce včetně tepelných izolací. U západní štítové stěny bylo nutné z důvodu statického zajištění provést sanaci zdiva.

Celý objekt byl odkanalizován nově zbudovanou kanalizací přes čističku odpadních vod. Vytápění jednotlivých bytových jednotek je zajištěno teplovodními plynovými kotli. Přístup do jednotlivých bytů je umožněn ocelovou pavlačí se schodištěm přistavěnou k severní straně objektu. Rekonstrukcí stávajícího objektu vzniklo 11. bytových jednotek I. kategorie.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.