Bytový dům Veleslavínova ul. Plzeň

Investor:      MDZZ - Veleslavínova s.r.o.

Termín:        4/2014 - 5/2016Reference ve formátu PDF

Cena díla:     76,5 mil. Kč

Předmětem plnění bylo provedení novostavby bytového domu s nebytovým přízemím a parkovacím suterénem. Objekt je situován v samotném centru města Plzeň, má celkem 5 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Přízemí je určeno pro vstupy do objektu a pro pronajímatelné nebytové prostory – v době výstavby bez určení přesné funkce (obchod, služby - kavárny, banky apod.) dle nájemce. Čtyři nadzemní podlaží jsou určeny převážně pro byty (24 bytů), kde to nebylo možné z důvodu oslunění, byly navrženy a provedeny nebytové prostory administrativního charakteru. Základní vertikální komunikace tvoří tři výtahy a tři schodiště. Suterén slouží pro parkování – 20 parkovacích stání - a technické zázemí (výměníková stanice, sklepy a další technické prostory). Přístup do tohoto podlaží je možný jedním obslužným schodištěm (vchod C), dvěma výtahy (vchody B a C) a rampou.

Z technického hlediska byla stavba komplikovaná hlavně z hlediska zatížení stavebního prostoru původními stavbami a také z důvodu existence Plzeňského podzemí. Pod objektem se nachází několik štol v hloubkách 4,0 – 4,5 m pod terénem – tesaných v pískovcové skále. Podzemí bylo výraznou zátěží a bylo předmětem archeologického průzkumu, zároveň ovlivnilo i způsob založení objektu, které bylo provedeno hlubinné na pilotách vetknutých min. 3,0 m do zvětralých pískovců do prostor mezi štolami Plzeňského podzemí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.