Chodov - přeložka silnice II/209

Reference ve formátu PDFInvestor: Město Chodov a Krajská správa a údržba silnic
Cena díla: 21 000 000,- Kč
Termín: 08/2005 - 12/2005

Předmětem stavby byla přeložka silnice II/209 včetně úpravy podjezdu pod železniční tratí ČD 144 Cheb-Karlovy Vary v žkm 20,678 (Nové Sedlo-Chodov) Silnice se přeložila v délce 300m a 100m bylo přeložení obslužných komunikací. Tima se podílela subdodavatelsky na těchto objektech: 

101, 102, 103, 104, 105 – rekonstrukce silnice II/209, obslužné komunikace – zemní práce (10 000 m3 – zářezy do hloubky až 5 m), sanační práce nevhodných zemin v podloží.

201,202 – přestavba mostu ČD a demolice stávajícího mostu- původní kamenný most s ocelovou nýtovanou konstrukcí byl demontován a po rozšíření a prohloubení ( cca o 2m) prostoru byl založen most nový (pilotové založení). Tima prováděla tesařské a betonářské práce vlastního mostu. Nový most zvýšil výšku průjezdního prostoru z původní hodnoty 3,25 m na 4,49 m. Rozpětí mostní konstrukce bylo zvětšeno oproti původnímu mostu o cca 6,5 m.

301,304 – přeložka vodovodního řádu z hrdlových trub z tvárné litiny v celkové délce 366m při zachování funkce stávajícího vodárenského zařízení a provedení nových přípojek ke stávajícím objektům z nového vodovodního řádu

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.