CTV Ostrov

Investor:      Střední průmyslová škola Ostrov

Termín:        9/2009 - 5/2011Reference ve formátu PDF

Cena díla:     431,6 mil. Kč

Předmětem díla byla přestavba původní základní školy a dostavba nového objektu, který v konečném řešení vytvořil jeden funkční celek. Objekt má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a plochou střechu s atikou v jedné úrovni. Uvnitř objektu jsou dvě zastřešená atria, která zajišťují přívod denního světla do vnitřních prostor školy. Vnitřní stěny jsou proto z velké části prosklené.

 Byly provedeny následující činnosti:

 • Demolice stávajícího objektu jídelny
 • Kácení dřevin a náletové zeleně
 • Odstranění stávajícího oplocení      a zpevněných ploch a drobných staveb
 • Hrubé terénní úpravy
 • Provedení inženýrských sítí – kanalizace, vodovod, telefonní přípojka, VO, elektro
 • Přístavba
 • Dostavba
 • Výměníková stanice
 • Úprava stávajícího koridoru do tělocvičny
 • Zpevněné plochy, komunikace, venkovní stěny, schodiště, mobiliáře
 • Hřiště a atletický areál, oplocení hřiště
 • Sadové úpravy

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.