Dům PETR Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFObjekt v řadové zástavbě lázeňského centra Karlových Varů byl postaven v roce 1706-1709 a prošel mnohými stavebními úpravami. Jedná se o jeden z nejstarších hrázděných domů v Karlových Varech. Je zapsaný v seznamu nemovitých kulturních památek, a proto se předpokládalo, že v maximální možné míře budou zachovány stávající konstrukce.

Na základě mykologického průzkumu a ve spolupráci s orgány památkové péče byl stanoven postup rekonstrukce a konzervace konstrukčních i výplňových prvků. Tyto práce byly zahájeny při statickém zabezpečení objektu. Hrázděné konstrukce se pohledově uplatňují v interiérech, povrchová úprava a barevnost byly obnoveny na základě podrobných průzkumů. Opravy byly provedeny v původních technologiích.

Jedinými výraznějšími stavebními zásahy tak bylo ztužení stropů přízemí, osazení rámů ve dvorní stěně v návaznosti na sál, replika části uliční hrázděné stěny a doplnění krovu a střešního pláště. Střecha je kryta dřevěným štípaným šindelem.

Výplně dveřních otvorů byly repasovány a doplněny replikami, okenní výplně nahrazeny replikami a zaskleny izolačním dvojsklem. V uliční fasádě byly prvky dekorativní řezby nahrazeny replikou.

Dvorní vestavba je rekonstruována. Prvotním požadavkem bylo zprovoznění stávajícího drenážního systému a dořešení odvodu vody ze svahu za domem. Byla zajištěna statická stabilita, vestavěny provozní místnosti a hygienická příslušenství, obnoven střešní světlík a podhled v sále, střecha opatřena novou krytinou, výplně otvorů a vnitřní instalace vyměněny.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.