Dům služeb Karlovy Vary - III. etapa

Investor:      Dům služeb Karlovy Vary s.r.o.

Termín:        10/2016 - 3/2017

Cena díla:     13 mil. Kč

Změna objektu služeb s pěti nadzemními podlažími bez podsklepení, s plochou střechou s terasami; spočívá v rozšíření 5. NP v mezích stávající ploché střechy a to přístavba stávající administrativní části, ve které vznikne dalších 7 kanceláří, kuchyňka a chodba, komunikačně propojena se stávajícím 5. NP, kde se v součastnosti nachází 8 kanceláří, jednací místnost, sklad, kuchyňka, recepce a hygienciké zařízení. Objekt přístavby bude napojen na stávající rozvody sítí technické infrastruktury (voda, plyn, oddílná kanalizace, elektro) přístavbou nedojde k půdorysnému rozšíření zastavené plochy a navýšení stávajícícho objektu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.