Dům služeb Karlovy Vary - výstavba parkoviště, kanalizace a VO

Investor:      Dům služeb Karlovy Vary s.r.o.

Termín:        6/2013 - 6/2014

Cena díla:     5,9 mil. Kč

Dílo představovalo tyto práce:Reference ve formátu PDF

1. Parkoviště:

   - zemní práce vč. podkladních vrstev

   - pokládka silničních a chodníkových obrubníků

   - pokládka zámkové dlažby o ploše 1 870,5m2

   - pokládka asfaltového vjezdu na parkoviště o ploše 250m2

2. Odvodnění parkoviště

   - osazení a dodávka uličních a sorpčních vpustí

   - montáž a dodávka PP UR2 DN250 a DN 150

3.VO parkoviště

   - montáž a dodávka kabelů CYKY dl. 220m

   - montáž a dodávka  stožárů vč.svítidel

4. Dešťová kanalizace objektu

      - montáž a dodávka PP UR2 DN250 dl. 100m

5. Splašková kanalizace

      - montáž a dodávka PP UR2 DN200 dl. 120m

6.Vodovod

   - montáž a dodávka PE D110 dl.98m a PE D63 dl.3m vč.armatur a hydrantu

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.