Dům služeb Karlovy Vary - I. etapa

Investor:      Dům služeb Karlovy Vary s.r.o.

Termín:        2/2012 - 10/2012

Cena díla:     60,558 mil. KčReference ve formátu PDF

Celá stavba byla rozdělena na tyto vlastní části:

-       I.NP – stravovací provoz

-       želbet skelet, zdravotně technická vybavení, parkovací stání a plášť budovy

Jedná se o stavbu provedenou jako železobetonový skelet s vyzdívkami založenou na vrtaných pilotách s kalichy pravidelného čtvercového tvaru  36x36 m s podélným i příčným modulem 6m.

V rámci první etapy byla zprovozněna top-kuchyně se zázemím pro povýšení úrovně gastronomie v regionu, samoobslužnou  restaurací a kavárnou včetně všech technologická zařízení  -  VZT, EPS, elektro silnoproudé i slaboproudé instalace, výplně otvorů, požárně bezpečnostní opatření, úpravy povrchů a částečně i dodávky interiérového vybavení.

Technologickou zajímavostí je využití tepelných čerpadel  pro ohřev a chlazení přiváděného vzduchu v rámci vzduchotechnických technologií ( cca 45.000 m3/hod)

……..Koncept interiéru jídelny Nostress neodpovídá  zažitým představám o jídelnách, resp. cantinách minulého století .Snahou bylo nabídnout klientům prostředí, které poskytuje nejenom prostor pro stravování, ale  má i parametry místa potkávání lidí a místa odpočinku.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.