Hala na posypovou sůl Otovice

Reference ve formátu PDFHalu na posypovou sůl tvoří jednolodní jednopodlažní stavba. Konstrukci tvoří montovaný železobetonový skelet s lehkou pultovou střechou a obvodovým montovaným pláštěm z lehkého betonu. Z důvodu skladování agresivních materiálů (posypové soli) byly pro betonové konstrukce použity betony se speciálními přísadami a vnitřek lodi byl opatřen dřevěným bedněním, aby nedocházelo ke styku soli s betonovými konstrukcemi. Střešní konstrukce (krov) je tvořena sbíjenými vazníky s nerezovými sponami a hřebíkováním.


Vzhledem k tomu, že stavba je postavena na poddolovaném území za složitých geologických podmínek - vysoká úroveň spodní vody, částečně bývalá skládka inertního materiálu, bylo použito zakládání s pomocí velkoprůměrových vrtaných pilotů s armokoši. Stěnové pilíře byly uloženy v železobetonových kalichách, založených na těchto pilotech.
V přední nižší podélné stěně jsou ve dvou modulech umístěna vrata pro vjezd nákladních automobilů se solí a kolového nakladače. Součástí haly na posypovou sůl jsou zpevněné plochy pro příjezd nákladních vozidel, deš?ová kanalizace, odvodnění ploch a přípojka NN haly. Stavba byla ukončena v požadovaném termínu a předána v prvotřídní kvalitě.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.