Hotel Opera Palace - rekonstrukce a dostavba

Investor:      CHIMINVEST s.r.o.

Termín:        4/2014 - 8/2015Reference ve formátu PDF

Cena díla:     139 mil. Kč

Hotel s ubytováním v kategorii **** a se širokou škálou poskytovaných služeb klientrům hotelu s důrazem na zdravotnické procedury, nové přípojky vody, kanalizace, plynu, dodavatel tepla objekt napojí na stávající sekundární síť z výměníkové stanice Dvořák. Zachovány zůstávají hodnotné části stávajícího objektu Hotelu Rozkvět a doplněny jsou o dostavbu nové části v uvolněném prostoru u divadelní ulcie. Dostavba se přimyká k ponechanému uličnímu křídlu a křídlu u divadla. Na rozhraní těchto částí je zastřešené atrium. Dostavba je homotově členěna do dvou celků z nichž jeden (do 5. nadzemnícho podlaží), navázaný na stávající objekt, vytváří při pohledu z Divadelní ulice sokl, na kterém stojí pohledově samostatná vila.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.