Inženýrské sítě Chodov - západ

Reference ve formátu PDFInvestor: Město Chodov
Cena díla: 10 500 000,- Kč
Termín: 06/2005 - 10/2005

Předmětem projektu byla výstavba splaškové a deš?ové kanalizace, vodovodní rozvody včetně přípojek, plynovodní rozvody včetně přípojek, rozvody telekomunikací,kabelové televize, rozvody VO a rozvody NN. Výstavba probíhala v katastru města Chodov, lokalita budoucí výstavby rodinných domků, Bezručova ulice. Dílo dále zahrnovalo výstavbu zpevněných ploch, tj. komunikací, chodníků a cyklostezky včetně napojení na stávající komunikační systém města.
Celkem bylo vybudováno cca 500 bm deš?ové kanalizace, 550 bm splaškové kanalizace, cca 350 bm vodovodního řadu, 360 bm plynovodních rozvodů,cca 550 bm rozvodů VO. Komunikace byly provedeny v rozsahu cca 2000 m2 živičných ploch a cca 1700 m2 ploch chodníků a cyklostezky.

Realizace projektu přispěla k vybudování dopravní a inženýrské infrastruktury pro 10 parcel na rodinné domky (etapa 1A) a tvoří startovní pozici pro pokračování v dalších etapách výstavby.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.