Bytový dům Koterovská, Plzeň

Investor:      Plzeňské byty s.r.o.

Termín:        4/2017 - 11/2018

Cena díla:     93 mil. Kč

Novostavba bytového domu Koterovská je navržena v zastavěné části města Plzeň, na nároží ulic Koterovská – Blatenská.

Stavba bude vybudována za účelem vytvoření nových bytových jednotek s potřebným technickým a provozním zázemím.  Zahrnuje i volná parkovací stání pro sousední objekt ÚMO Plzeň 2 – Slovany.          

V objektu je navrženo celkem 60 bytových jednotek, parkovací místa pro veřejnost v 1.NP a pro obyvatele objektu v 2. NP, sklepy a technické zázemí domu.

Objekt je hmotově členěn do 5 částí, a to do 3 věží, které svojí výškou gradují směrem od budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany k bytovému domu v protějším nároží Koterovská – Blatenská.

Objekt není podsklepený, nadzemní podlažnost věží se směrem od ÚMO Plzeň 2 – Slovany stupňuje 5 NP - 6 NP - 7 NP. Nadzemní podlažnost spojovacích krčků je 4 NP.                        

Nejvyšší podlaží všech tří věží jsou řešena jako ustupující.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.