Krajská knihovna

Reference ve formátu PDFKrajská knihovna vznikla místo bývalého vojenského objektu, jenž sloužil jako kuchyně a jídelna pro bývalá karlovarská kasárna. Vlastní budova se nachází ve vstupní části areálu Krajského úřadu.

Objekt bývalé vojenské kuchyně a jídelny se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. Pro umístění objektu Krajské knihovny byla vybrána větší část objektu. Jedná se o stavbu se 2 nadzemními podlažími a technickým podlažím. Z původního objektu zůstala po dokončení bouracích prací zachována pouze vlastní nosná konstrukce, tvořená železobetonovým skeletem.
Hmotové řešení je určeno tvarem stávajícího objektu. Vnější výraz byl změněn jiným návrhem okenních a dveřních otvorů a výplní. Výrazným motivem odlišujícím knihovnu od administrativních budov v areálu je použití dřevěných prvků např. pevné horizontální slunolamy. Hlavní fasáda je zvýrazněna markýzou ve tvaru otevřené knihy. Barevné řešení ve zvolených odstínech navazuje na barevné řešení objektů Krajského úřadu.
Dispoziční řešení: v 1.NP vstupní hala s centrálním pultem a internetem, audiovizuální a slepecké oddělení, polyfunkční sál, kavárna a počítačová učebna,příjem a zpracování nových knih a sklad cirkulačních fondů. V zázemí je provozní točité schodiště a výtah. Ve 2.NP je na celou šířku objektu otevřený prostor s volným výběrem knih, časopisů a samostatné dětské oddělení. Pod velkým středovým nadsvětlíkem je zavěšená galerie, s čítárnou a studovnou. Zázemí je tvořeno administratívními prostory a sklady knih a časopisů.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.