Krajské ředitelství HZS

Reference ve formátu PDFCelá rekonstrukce jednoho z objektů bývalých kasáren na krajské ředitelství HZS se započala v druhé polovině roku 2002 za chodu zde sídlící zdravotní záchranné služby.

Bourací práce na objektu byly velice rozsáhlé- obvodový plášt včetně vnitřního zdiva a odstranění všech stávajících instalací a kotelny. Součástí bouracích prací byla i demontáž střešní konstrukce.

Nová konstrukce střechy je provedena formou střešní izolační folie. Vyzdívky obvodového pláště i vnitřních příček byly provedeny z keramických materiálů s dvouvrstvou štukovou omítkou. Rozsáhlé chodby jsou vydlážděny keramickými dlaždicemi, jako i sociální zařízení, které je součástí každého podlaží objektu. V celém komplexu kanceláří jsou osazena plastová okna. Obvodový pláš? je izolován kontaktním zateplovacím systémem a povrchově upraven ušlechtilou omítkou.

Hlavní vstup do objektu, který je ve 2.NP, je řešen ocelovým schodištěm krytým obloukovou stříškou. Podobná je i konstrukce požárního schodiště, jež zdobí jihozápadní stranu objektu. 1.NP je přístupné zadním vchodem, který slouží také jako nástupiště osobního výtahu. Celý objekt je řešen bezbariérově, takže vstup do budovy je možný i nájezdovou rampou určenou pro tělesně postižené občany. Příjezdová komunikace od Krajského úřadu ústí do parkovací plochy určenou pro budovu Krajského ředitelství HZS a je spojena s komunikací zdravotní záchranné služby.

Budova je provedením a svým technickým řešením rekonstrukce důstojným pracovištěm HZS a zcela koresponduje s ostatními budovami v areálu krajského úřadu.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.