Krajský úřad – 2.stavba

Reference ve formátu PDF

Nová administrativní část Krajského úřadu vznikla v menší části bývalého vojenského objektu, který se nachází v těsném sousedství nově rekonstruované budovy Krajské knihovny. Jedná se o stavbu se 2 nadzemními podlažími a technickým podlažím.

Dispoziční řešení: kanceláře jsou umístěny v obvodovém traktu šířky 6m. Uvnitř dispozice jsou v 1.NP situovány technické místnosti. Část 2.NP navazující na knihovnu je vyhrazena pro rozšíření skladových prostor Krajské knihovny. Objekt je řešen jako bezbariérový vč. vnějších nájezdových ramp, vnitřního výtahu a WC pro imobilní. Součástí realizace stavby byla dodávka kompletního interiérového vybavení. Vnější výraz administrativní budovy vychází z řešení stávajících budov Krajského úřadu v areálu. Tomu je přizpůsobena barevnost fasády, okenních rámů i jednoduché členění fasády.
Součástí této stavby bylo i vybudování společné infrastruktury i pro budovu Krajské knihovny tj. veškeré přípojky, komunikace a zpevněné plochy (parkoviště), náhradní výsadba, venkovní osvětlení, kabelové propojení s budovou "A" Krajského úřadu, střešní nástavby vč. společné kotelny, technologického a energetického centra, kompletní dvoupláš?ový střešní plášt obou staveb.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.