Královská vila, Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFPřestavbou z kanceláří na ubytovací jednotky se zvětšila kapacita objektu na 32 ubytovacích jednotek umístěných v 1. - 4.NP. V 1.PP a v polovině 2.PP byly vybudovány balneoprovozy včetně napojení na centrální rozvod termominerální vody. Součástí rekonstrukce bylo i propojení Královské vily s objekty LD Livia a LD Bristol Palace pomocí nových spojovacích koridorů.

V první etapě stavebních prací bylo provedeno statické zajištění objektu. Dále kompletní výměna střešní plechové krytiny. Následovaly práce na hrubé vrchní stavbě, vybudování nových sociálních buněk u pokojů, kompletní výměna rozvodů TZB, repase a doplnění výplní otvorů a vestavba nového výtahu. Dále následovaly vnitřní omítky, sádrokartonové podhledy, obklady a dlažby, podlahové krytiny a vnitřní dveře. Součástí byla i oprava zdobené fasády objektu.

Samostatnou částí stavby bylo vybudování dvou nových bezbariérových spojovacích koridorů se sousedními objekty.
První spádový koridor spojuje LD Královská vila a LD Livia. Na střeše koridoru je řešena pěší komunikace v kombinaci s vyhlídkovou terasou. Druhý spádový koridor spojující 1.PP objektu Královská vila a 1.PP objektu Bristol Palace překonává výškový rozdíl cca 4,5 m. Jeho nejhlubší část je založena v hloubce téměř 7 metrů pod stávajícím terénem. Tato část stavby byla technicky nejnáročnější vzhledem ke geologickým podmínkám i požadavku investora, provést tento 32 m dlouhý podzemní koridor od zahájení výkopů po opětovné obnovení stávající komunikace za 6 týdnů.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.