Lázeňský dům Ahlan, Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFVila Ahlan byla postavena v r. 1897 podle projektu vídeňského architekta Roberta Příhody. Objekt má tvar nepravidelného půdorysu a skládá se z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží (vč. podkroví v mansardové střeše). Fasáda Ahlanu je velmi členitá - arkýře, nárožní věže a balkony. Štuková výzdoba fasády má charakter baroka. Konstrukce objektu je klasická, zděná z cihel, strop nad suterénem je z cihelných kleneb do traverz, ostatní stropy jsou dřevěné trámové.

Interiér objektu obsahoval vysoké množství velmi cenných uměleckořemeslných prvků, např. bohatou štukovou výzdobu v rokokovém tvarování, zábradlí a obklady stěn na schodišti z umělého mramoru, zbytky okenních vitráží a zejména koupelny s obkladem z přírodního mramoru a mosaznými madly.

Objekt byl a je pod přísným památkovým dohledem a navržený standart byl vysoký (lux).
V zásadě byl proveden v suterénu nový provoz - bazén a vířivé koupele. Nově byly vybudovány anglické dvorky. Odborně byly sejmuty uměleckořemeslné prvky, zrestaurovány a zpětně namontovány. Taktéž byly sejmuty mramorové obklady koupelen a WC, ty však byly nahrazeny odpovídajícími replikami mramoru. Veškeré podlahy vč. krytin byly demontovány a dřevěné rámy vyměněny. Omítky byly otlučeny a provedeny nové jednovrstvé. Okna byla ponechána stávající, repasovaná s dvojitým zasklením. Vitráže byly opraveny a doplněny v původním rozsahu. Stávající dveře repasovány, nové dveře byly provedeny jako replika. Schodišťové stupně, kamenné sloupy a teracové podlahy byly očištěny a vyspraveny.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.