Příroda spojuje - sv. Linhart

Investor:      Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

Termín:        8/2012 - 6/2013Reference ve formátu PDF

Cena díla:    26,7 mil. Kč

Pozorovací lávka u Lučních rybníků - Mnohapolová dřevěná lávka sestávající z prostých polí s 20 m dlouhou vyhlídkovou částí. Odbočná větev 6-ti polová dřevěná lávka sestávající z prostých polí na konci s vyhlídkovou plošinou nad hladinou rybníka. Lávka založena na zemních vrutech.

Pozorovací lávka u Fibichovy chaty - Mnohapolová dřevěná lávka sestávající z prostých polí a s pozorovacím zastřešeným polem, založená na zemních vrutech.

Pozorovatelna u Linharta - Dřevěná pozorovatelna s vyhlídkovou plošinou zastřešená sedlovou střechou, na kterou vedou samostatná dvouramenná nástupní i výstupní schodiště. Nosné sloupy založeny na zemních vrutech. 

Stavební úpravy budovy Linhart - Stavební úpravy stávajících objektů – redukce nevhodných staveb a obnova původního vzhledu areálu. Odstranění přístavby kuchyně a kotelny, rekonstrukce základních budov a jejich propojení dřevěným krčkem. Byla provedena úprava dispozice, výměna okenních a dveřních výplní, kompletní úpravy povrchů, nové zdravotechnické instalace, ústřední vytápění, silno a slaboproudé rozvody a vzduchotechnická zařízení. Objekt zázemí a skladů.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.