Loket náměstí - dešťová a splašková kanalizace, předláždění

Investor:      Město Loket

Termín:        9/2013 - 6/2014Reference ve formátu PDF

Cena díla:     6,3 mil. Kč

Dílo představovalo tyto práce:

1. Předláždění:

   - zemní práce vč. podkladních vrstev ze štěrkodrti a KSC

   - pokládka silničních a chodníkových obrubníků

   - pokládka dlažby z žulových kostek o ploše 1569,93m2

2. Dešťová kanalizace

   - zemní práce 

   - osazení velkoprůtokového ORL typ Ronn U2CCF6A

   - montáž a dodávka KT DN400 dl. 230,9m vč. 18ks RŠ a 6ks ul. vpustí

   - montáž a dodávka KT DN150 dl. 190,6m vč. 13ks lapačů splavenin

3. Splašková kanalizace

   - zemní práce

   - montáž a dodávka KT DN400 dl. 201,5m vč. 12ks RŠ a spádišť

   - montáž a dodávka KT DN150 dl. 112,8m

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.