Loket - výstavba přístupového chodníku Finským domkům

Investor:      Město Loket

Termín:        1/2015 - 9/2015Reference ve formátu PDF

Cena díla:     7 mil. Kč

Předmětem zakázky je vybudování chodníku v Nádražní ulici v Lokti, který bude napojovat hřbitov, okrajovou část u hřbitova a zástavbu u Finských domků na centrum města. Současně bude vybudováno napojení sousedních nemovitostí, nové autobusové zastávky, přeložka VO a nové VO, zajištění odvodnění a napojení na stávající stav.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.