Mlýnská kolonáda Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFKromě výstavby a rekonstrukcí se společnost zabývá také drobnými stavbami, které mají za úkol zlepšit prostředí pro lázeňské hosty a jiné návštěvníky a zároveň pochopitelně také pro obyvatele města. Jedním z nich je popisovaná rekonstrukce Mlýnské kolonády, která byla prováděna ve čtyřech objektech.

1) Sanace skalního masívu za Mlýnským pramenem

Po odstranění náletové zeleně a náplavové zeminy byly odstraněny provizorní výplně otvorů z betonu a cihelných vyzdívek a po odkrytí přirozeného tvaru skalního masívu byla provedena zazdívka otvorů vybraným kamenivem na vápenocementovou maltu.

Dále byla opraveny betonové zdi nad skalním masivem. Na koruně opěrné zdi bylo nainstalováno ochranné zábradlí.

2) Úprava vchodu do Lázeňské 2

V levé části Mlýnské kolonády byla provedena rekonstrukce pohárkáren a nadezděním patra bylo vytvořeno zázemí (šatny, WC, sprcha a kuchyňka) údržby objektu. Dále byl obnoven samostatný vstup do objektu Správy kolonád.

3) Úprava prostor ve 2.NP

V pravé části kolonádního prostoru byla provedena rekonstrukce prostor v 2.NP na dvě ordinace (aplikační sály) se společnou šatnou a zázemím lékařů. Do patra byly restaurovány původní žulové schody a doplněny litinovým zábradlím dle původního projektu.

4) Výměníková stanice včetně rozvodů

Byla provedena nová výměníková stanice včetně rozvodů. Jako topné medium bylo použito termální vody.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.