Modernizace lázeňského domu THERMIA Karlovy Vary

Investor:      Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Termín:        12/2016 - 12/2017

Cena díla:     49 mil. Kč

Předmět díla zahrnuje provedení stavebních úprav šestipodlažního objektu s jedním podzemním, pěti nadzemními podlažími a podkrovím, užívaného jako rehabilitační zařízení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR, zejména pro příslušníky Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, na základě zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, tj. provedení dispozičních změn v souvislosti se zřízením sociálního zázemí 30 pokojů s max. počtem 66 lůžek od 3. NP do 5. NP, nových ordinací ve 2. NP, při zachování stávajícího stravovacího zařízení se zázemím a kuchyní v 1. NP, provedení vestavby šachty evakuačního výtahu, umístění technologických provozů, nově instalovaného rozvaděče RHT01, se stávající VS v 1. PP, umístění místnosti pro náhradní zdroj UPS a odtahové ventilátory v 6. NP, tj. v podkroví (konstrukční systém objektu je stěnový, hlavní vstup do objektu je na úrovni 1. NP), provedení dostavby jihovýchodního nároží objektu v úrovni třetího až pátého nadzemního podlažní, provedení repase vaznicového krovu a jeho doplnění v místě rohové dostavby v totožném vaznicovém systému, provedení výměny střešního pláště, nového hromosvodu, provedení opravy fasády a spojovacích krčků, odpojení a demontáž rozvodů a provedení nových rozvodů elektro, topení, ZTI, VZT, EZS, EPS, STA, při zachování stávajícího připojení objektu na sítě veřejné technické a dopravní infrastruktury.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.