Modernizace mostů Nancy

Reference ve formátu PDFInvestor: Krajská správa a údržba silnic
Cena díla: 8 200 000,- Kč
Termín: 04/2009 - 10/2009

Předmětem stavby byla rekonstrukce mostů ev. č. 218-014a a 218-014b, které se nacházejí na silnici II. třídy II/218. Silnice je extravilánového typu a v místě rekonstrukce mostů se nachází v komplikovaných územních podmínkách na soutoku dvou potoků v oblasti údolí potoka Rájeckého. V prostoru mezi mosty odbočuje lesní cesta a prostor v oblasti odbočení je odvodněn propustkem, který byl také součástí rekonstrukce. Komunikace stoupá v celém úseku od Kraslic do Přebuze. V rámci přestavby mostů byla upravena i komunikace mezi mosty na kategorijní šířku komunikace S6,5.

Hlavní práce spočívaly v těchto činnostech: zemní práce pro mosty, bourání stávajících mostů a komunikace mezi mosty včetně propustku, bednění a betonáž základů, stěn, zdí a mostních rámových konstrukcí vč. provedení výztuže, vodorovné a svislé izolace, opěrné zdi z gabionů a železobetonových,případně kamenných konstrukcí, osazení žár. zink. "lesních" svodidel, úprava silnice mezi mosty tj .podkladní vrstvy ze štěrkodrti, obalované kamenivo, asfaltový beton, příkopové žlaby, dopravní značení vodorovné i svislé.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.