Nemocnice Karlovy Vary I.

Reference ve formátu PDFDispozičně - konstrukční řešení

Objekt je řešen jako třípodlažní budova , kde hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet umožňující prostorovou a funkční flexibilitu. Střešní konstrukce je z dřevěných podpůrných vazníků s vrchní měděnou krytinou. Klempířské prvky jsou provedeny v měděném plechu. Kovové konstrukce jsou provedeny dle požadavku investora ušlechtilými kovy. Obvodový pláš? budovy je vyzdívaný z keramických tvárnic včetně příček vyjma prostor chladíren, mrazíren a kuchyně, kde jsou použity speciální materiály.

V objektu jsou umístěny tyto hlavní provozy:

  1. PP patologie a sklady, nouzový zdroj elektrické energie a výměníková stanice, šatny zaměstnanců
  2. 2.NP prádelna a kuchyně se sklady
  3. 3.NP lékárna a sklad lékařského materiálu, strojovny vzduchotechniky, chlazení a kotelna

Materiálové řešení

  1. Okna: jsou v provedení plast v barvě žluté a modré
  2. Dveře: jsou kovové ve shodné barvě jako okna
  3. Vnitřní dveře: dřevěné ve standardním provedení, vyjma v odděleních požárních úseků, kde jsou použity požární dveře
  4. Podlahy: provedeny dle hygienických požadavků na příslušné prostory

Závěr

Dostavba "hospodářského pavilonu" slouží zejména pro pacienty nemocnice, ale i lékaře a personál. Tento hospodářský pavilon působí svojí dispozicí a volbou materiálů velmi moderním dojmem a určuje nový směr ke zvyšování úrovně v poskytování služeb ve zdravotnictví.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.