Nemocnice Karlovy Vary II.

Reference ve formátu PDFV měsíci červenci 2004 byla zahájena rekonstrukce nemocničního pavilonu č. 4 Rekonstrukce byla provedena ve velmi krátkém termínu. Práce byly zahájeny v 07/2004 a kompletně ukončeny v 01/2005, celkový náklad stavby činil 163 mil. Kč. Při této rekonstrukci došlo ke zvýšení standardu zdravotnického zařízení, mimo jiné všechny pokoje byly vybaveny sociálním zařízením.

Předmětem rekonstrukce bylo

 • vybourání všech příček, ze statických důvodů nahrazeny sádrokartonovými příčkami
 • otlučení všech omítek
 • vzhledem k tomu, že po odkrytí stávajících konstrukcí a otlučení omítek byly zjištěny značné statické závady, bylo nutné přistoupit k zabezpečovacím pracem tak, aby stávající konstrukce byla bezpečná pro další užívání. Jednalo se o ztužení průvlaků ocelovou rámovou konstrukcí a podchycování stropů ocelovými I profily
 • vybourání podlah, ze statických důvodů podlahy provedeny lité, systém MABO
 • zhotovení ležaté kanalizace
 • dodávka a montáž všech oken
 • dodávka a montáž nového oplechování (parapety, žlaby, svody)
 • vybourání všech stávajících technologických zařízení a nahrazeno novými
 • vzduchotechnika
 • ústřední topení
 • zdravotní instalace
 • silnoproudé rozvody
 • slaboproudé rozvody
 • potrubní pošta
 • mediciální plyny
 • kompletní provedení nové fasády se zateplovacím systémem s použitím minerální vaty
 • kompletní dodávka vnitřních dveří
 • kompletní dodávka podlahových krytin

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.