Novostavba bytového domu B, Karlovy Vary - Doubí

Investor:      Gaspar House s.r.o.

Termín:        11/2011 - 6/2013Reference ve formátu PDF

Cena díla:     71,3 mil. Kč

Jde o novostavbu samostatně stojícího objektu, který je dispozičně a funkčně členěn do tří samostatných sekcí B1 – B3. Jedná se o pětipodlažní bytový dům klasické konstrukce. Nosná konstrukce je stěnová z keramických materiálů případně železobetonová monolitická, převážně příčná. Základy jsou stupňovité v kombinaci plošného a pasového provedení. Celý objekt je rozdělen dvěma dilatačními spárami na tři úseky odpovídající členění na jednotlivé sekce. Stropní konstrukce prefabrikovaná s použitím předpjatých dílů, balkonové prvky monolitické a schodiště prefabrikované. Celý navržený objekt má půdorysný tvar otevřeného písmene V a má celkem 5 podlaží a samostatné tři výtahové šachty v každé sekci. Dům je zastřešený jednoduchou valbovou střechou (sekce B1 a B3) příp. sedlovou střechou (sekce B2). V okrajových částech krajních sekcí jsou půdorysně vystupující části zastřešeny plochou střechou skrytou za nízkou atikou. V jižní štítové fasádě je na úrovni 1.NP vjezd do garáží umístěných v sekci B3, jde celkem o 10 stání plus stání pro invalidní uživatele. Dále budou v bezprostřední blízkosti (okolí) objektu realizovány ještě další zpevněné plochy v podobě přístupových chodníků a vjezdů, parkovacích stání, vyrovnávacích terénních schodišť a samostatné příjezdové místní komunikaci o ploše 600 m2. Parkovací stání vně objektu má kapacitu 54 parkovacích míst.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.