Otovice - Pod vrškem I. a II. etapa

Investor:      Aleš Dostál, Aleš Procházka

Termín:        6/2018 - 4/2019

Cena díla:     10 mil. Kč

Otovice-Pod vrškem I. a II. etapa -i nženýrské sítě pro 21 RD“

Popis:

  1. Splašková kanalizace - 398m stoky z kameninového potrubí KT DN250 vč. 113m přípojek z KT DN150, 13ks bet. revizních šachet DN100 a 20ks plast. domovních šachet
  2. Dešťová kanalizace – 355m stoky z potrubí PP X-Stream DN300 vč. 11m přípojek z PP DN150-200, 12ks bet. revizních šachet a 6ks uličních vpustí
  3. Vodovod – 400m řadu z potrubí PE d90 vč. 125m přípojek z PE d32
  4. Plynovod – 514m řadu z potrubí PE d63 vč. 96m přípojek z PE d32 a 21ks pilířků HUP
  5. Veřejné osvětlení – 405m kabelů VO vč. 11ks stožárů svítidel VO a 1ks rozvodné skříně VO
  6. Komunikace – 1 617m2 asfaltových ploch komunikace a 229m2 dlážděných ploch parkovacích stání a 921m obrub

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.