Historický Ostrov II – Palác Princů

Investor:     Město Ostrov

Termín:        9/2009 - 6/2011

Cena díla:     63,5 mil.Kč

Celá stavba byla rozdělena na tyto vlastní části:

-       Budova Paláce Princů

-       Oranžérie

-       Bílý dvůr

-       Inženýrské sítěReference ve formátu PDF

Byla provedena kompletní rekonstrukce Paláce Princů včetně nové taškové krytiny, oprava a výměna poškozených částí krovu, nové podlahy včetně izolací proti vodě a štěrkových násypů, opravy vnitřních omítek včetně sanačních, venkovní oprava fasády včetně štukových prvků.

Všechny tyto práce byly prováděny pod dohledem restaurátora a částečně restaurátorem samotným. Celá stavba byla prováděna dle nařízení Úřadu památkové péče.

Rekonstrukcí vznikly nové prostory pro Městskou knihovnu, které zahrnovaly kanceláře, oddělení dětí a dospělých, místnost pro badatelské účely, kroniku, archiv, oddělení audio/video, recepci, studovnu, čítárnu, školící středisko, včetně zázemí pro návštěvníky a zaměstnance a v nově zbudované Oranžerii prostory pro výstavy a přednášky. Objekt má 3 nadzemní podlaží.

Při pracích byl prováděn archeologický výzkum a v jedné místnosti byly objeveny zbytky lázně se zbytky obkladu s delfským motivem. V místnosti knihovny byla rovněž restaurována nástropní malba zobrazující Dianinu lázeň.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.