Plynofikace Bečov nad Teplou

Reference ve formátu PDFPlošná plynofikace obce navázala na I. etapu stavby z r. 1999. Celá stavba byla provedena výhradně z lPE potrubí. Svařování potrubí bylo provedeno elektrotvarovkami firmy FRIATEC.

Trasa plynovodu je vedena převážně v místních komunikacích a provedena položením potrubí se signálním vodičem do výkopu s obsypáním pískem.

Protože část trasy plynovodu je vedena v silně frekventované komunikaci I/20 Karlovy Vary - Plzeň, bylo nutno provádět některé úseky trasy plynovodu metodou řízeného mikrotunelování a použitím plastového potrubí PE-100 s opláštěním.

Jednotlivé přípojky jsou svařeny z lPE potrubí d 32 a ukončeny HUP DN 25 ve zděném pilířku nebo v nice na obvodové zdi domu.

Technické údaje :

Plynovody :

  • d 63 LPE  1930,0 m
  • d 50 LPE  2634,0 m

Přípojky:

  • d 32 LPE 128ks 664,6 m

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.