Plynofikace průmyslové zóny Bochov

Reference ve formátu PDFInvestor: Obec Bochov
Cena díla: 23 100 000,- Kč
Termín: 03/2003 - 11/2004

VTL plynovod je svařen z ocelového potrubí DN 150 s izolací proti korozi z PE. Je veden od místa napojení na stávající VTL plynovod v obci Útvina a končí u obce Bochov. Celková délka VTL plynovodu je přes 15 km.

Plynovod v trase překonává komunikaci K. Vary - Plzeň I/20, několik vodotečí - Bochovský potok, říčka Střela - a velký výškový rozdíl (114 m). Tato hodnota byla velmi důležitá pro provedení tlakové zkoušky, která byla prováděna vodou. Potrubí bylo natlakováno na zkušební tlak 5,4 Mpa v nejvyšší části. V nejnižší části byl tlak v potrubí 6,6 MPa.
Pod komunikací I/20 byl proveden řízený protlak, kam bylo vtaženo ocelové potrubí s PE izolací a další ochrannou cementovou vrstvou. Stejné potrubí bylo použito při přechodech vodotečí.

Přípojka v délce 480 metrů pro RS Bochov je svařena z oc. potrubí DN 80. Reg. stanice je situována do zahrady Základní školy Bochov.

Celková délka plynovodu:
DN 150 (PN 40) mat. L 245 NB 15.011,1 m

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.