Poliklinika Chodov výměna pláště

Reference ve formátu PDFRekonstruovaný objekt byl postaven v roce 1967 jako třípodlažní skelet konstrukčního systému S 1.2 (budova A) a přízemní skelet ze stejného systému (budova B). V průběhu předchozích 40 let byl nově proveden krov a střešní krytina (1992). Celý objekt vykazoval enormní spotřebu energií na vytápění díky dožívající konstrukci obvodového pláště s minimálními tepelně technickými parametry.

V objektu polikliniky jsou lékařská pracoviště a laboratoře, takže výměna obvodového pláště probíhala za provozu, který byl lokálně omezen na nezbytně dlouhou dobu (uzavření třetiny jednoho podlaží na dobu cca 10 dní). Během těchto 10 dní byl rozebrán a vybourán stávající obvodový plášť v daném rozsahu, provedeno nové vyzdění parapetů včetně ztužujících věnců a jeho ukotvení, vyzdění meziokenních pilířů, osazení nových hliníkových oken, parapetů a provedení nových vnitřních omítek a maleb. Dále došlo k doplnění a úpravám podlah u nových parapetů. Po úklidu byly prostory opět připraveny ke zprovoznění ordinací, laboratoří, ordinací specialistů, rentgen apod. Touto metodou byla ve velmi krátké době provedena výměna pláště a upraven vnitřní prostor pro vlastní chod zařízení. Fasáda probíhala následně vždy po provedení výměny třetiny fasádních plochy na každé straně objektu. Na fasádu byl použit minerální fasádní zateplovací systém s tloušťkou izolantu 100 mm a 80 mm.

Součástí rekonstrukce bylo i provedení výměny sklobetonových fasádních prvků, klempířských prvků a úprava okapových chodníčků včetně odvodnění.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.