Přeložka VTL plynovodů I6 Karlovy Vary

Reference ve formátu PDFInvestor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Cena díla: 10 600 000,- Kč
Termín: 01/2005 - 04/2005

Přeložka plynovodů byla zahájena před vlastním pokračováním prací na výstavbě průtahu Karlovými Vary. Plynovod byl svařen z ocelového potrubí DN 500 a DN 200 z materiálu L 245 NB.

Na potrubí DN 200 byly použity chráničky DN 500, na potrubí DN 500 pak chráničky DN 700 (chráničky jsou v místech uložení pod vlastním silničním tělesem).Vlastní plynovodní potrubí bylo osazeny v místech chrániček středícími prvky a utěsněno pomocí gumových manžet v čelech chrániček.

Po svaření potrubí byla provedena tlaková zkouška potrubí vodou a po úspěšně provedené zkoušce bylo potrubí vysušeno vymražením na rosný bod -20 °C.

Technické hodnoty vlastních přeložek:

Ocelové potrubí L245NB s izolací PE

  • DN 200  379,0 m
  • DN 500  594,0 m

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.