Přeložka VTL plynovodů Ostrov

Reference ve formátu PDFInvestor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Cena díla: 10 800 000,- Kč
Termín: 01/2003 - 04/2003

Stavba plynovodu byla provedena ještě před vlastním zahájením výstavby obchvatu. Plynovod byl svařen po úsecích, které byly nasunuty do chrániček a poté přivařeny části ke stávajícímu VTL potrubí. Na potrubí DN 300 byly použity chráničky DN 500, na potrubí DN 500 chráničky DN 700, byly osazeny středící prvky a po nasunutí chrániček provedena montáž gumových manžet na čela chrániček.

Po svaření potrubí byla provedena tlaková zkouška potrubí vodou a po úspěšně provedené zkoušce bylo potrubí vysušeno vymražením na rosný bod - 20 °C.

Technické hodnoty:

  • Ocelové potrubí L245NB s izolací PE
  • DN 300   600,0 m
  • DN 500   636,0 m

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.