Přeložka VTL plynovodu Vintířov

Reference ve formátu PDFInvestor: Lias Vintířov
Cena díla: 5 000 000,- Kč
Termín: 01/1995 - 04/1995

Přeložka VTL plynovodu byla vyvolána výstavbou venkovních skladových prostor pro uložení Liaporu jednotlivých frakcí. Výstavba byla provedena svařením ocelového potrubí DN 500 a nadzemním uložením potrubí na podpěry v kluzném provedení.

Při montáži bylo nutno překonat nezpevněnou cestu. Tato shybka vytvořila kompenzátor, který slouží k vyrovnání pnutí v potrubí při změně klimatických podmínek.

Technické hodnoty:

Ocel DN 500 536,0 m

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.