Přestavba kláštera Ostrov

Reference ve formátu PDFZákladem rekonstrukce objektu bylo zajištění základních nosných prvků - nosné zdivo, stropní klenby a krov. Nosné zdivo bylo smíšené (kámen + cihla), místy až 1,3 m silné. Stávající stropní cihelné klenby byly sanovány tradičními postupy a chybějící doplněny novými. (např. v jižním křídle byla vybudována křížová klenba). Stabilita krovu byla narušena neodbornými zásahy a působením dřevokazných hub, proto bylo přistoupeno k sanaci celé konstrukce.
Velkého rozsahu byly bourací práce, při nichž bylo vyvezeno 2 705 t stavební sutě, dále bylo navezeno přes 500 m3štěrkových násypů a uloženo v rámci protiradonového opatření přes 1 400 m perforovaného potrubí.

Poté následovalo provedení sanačních omítek, vyzdění nových příček, osazení nových dveří a oken z masivního dřeva a s izolačními dvojskly. Nově byly položeny rozvody vody, kanalizace a plynu. V celém objektu bylo položeno přes 2 500 m2 obkladů a přes 2 600 m2 plovoucích podlah. To vše za stálého dohledu archeologů a památkářů.

Stavebními úpravami bývalého objektu kláštera vznikne 37 samostatných bytových jednotek atypického dispozičního řešení. Při zachování všech historicky cenných konstrukcí a prvků budou nové bytové jednotky nadstandardní, jak v provedení (podkrovní byty, dřevěné galerie v bytech apod.), tak i ve vybavení (atypické kuchyňské linky a šatní skříně). Přestavbou tak dojde k záchraně významné historické památky a jejímu skutečnému znovuoživení.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.