Quisisana Palace

Investor:      STAVITELSTVÍ BLÁBOLIL s.r.o.

Termín:        12/2007 - 11/2010

Cena díla:     137,17 mil. Kč

Předmětem stavby byly stavební úpravy stávajícího bytového domu, který byl přestavěn na hotel s nadstandardním vybavením. Součástí hotelu bylo i vybudování léčebného úseku a potřebného provozního a technického zázemí včetně restaurace při zachování historizujícího výrazu objektu i interiérů. V rámci stavebních úpravy se jednalo o rozebrání dvorního přístavku, který byl ze statického hlediska nevyhovující, novou přístavbu ve dvoře (monolitické betonové konstrukce s cihelnými vyzdívkami), rozšíření do světlíků na celou výšku objektu, vestavbu do krovu, výměnu konstrukcí krovu včetně střešní krytiny. V rámci vnitřních úprav se jednalo o výměnu stropních konstrukcí, vybudování dvou výtahů a schodiště do 6.NP., nové příčky ve dvorním traktu, dílčí úpravy příček a otvorů, nové konstrukce podlah a nové instalace zdravotní techniky, vytápění, větrání, chlazení, elektroinstalace a slaboproudu. V rekonstruovaném objektu byla provedena nově elektroinstalace sestávající z nových páteřních silových rozvodů od přípojkové skříně přes elektroměrový rozvaděč k hlavnímu rozvaděči stavby, kabelové rozvody pro rozvaděče jednotlivých pater, sdružující napájení a ovládání rozvodů pro osvětlení (včetně koncových prvků), zásuvky, ovládání vzduchotechniky topení a klimatizace.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.